Op 8 februari 2018 heeft er een bijeenkomst plaats gevonden in sporthal de Brug om samen met de leden een wensbeeld van de vereniging op middellange termijn te vormen.
De terugkoppeling van deze avond kun je teruglezen in onderstaand verslag.

 

Terugkoppeling ONderweg naar morgen