Verschuldigde contributie en andere kosten p.j. voor het seizoen 2018/2019:

2018/2019 2018-2019 2017-2018
Klasse Uren training/week  Verenigings-bijdrage (VB)  Inschrijfgeld nieuw lid (IG)  Trainings-bijdrage (TB)  Wedstrijd-bijdrage (WB)  Kleding bijdrage (KB) Tot. excl. IG en KB Tot. excl. IG en KB % stijging t.o.v. vorig jaar
1e D 3 18,50 10,00 232,00 212,00 462,50 452,50 2,21%
1e D 3,5 uur 3,5 18,50 10,00 272,00 212,00 502,50 492,50 2,03%
1e D 4 uur 4 18,50 10,00 313,00 212,00 543,50 532,50 2,07%
2e D 3 18,50 10,00 231,00 168,00 417,50 408,50 2,20%
3e D 3 18,50 10,00 230,00 132,00 380,50 372,50 2,15%
3e D 1x 1,5 18,50 10,00 162,00 132,00 312,50 304,50 2,63%
3e D 1×2 2 18,50 10,00 186,00 132,00 336,50 328,50 2,44%
Promotiekl. 3 18,50 10,00 230,00 116,00 364,50 356,50 2,24%
Promotiekl. 1x 1,5 18,50 10,00 160,00 116,00 294,50 288,50 2,08%
Promotiekl. 1×2 2 18,50 10,00 185,00 116,00 319,50 312,50 2,24%
1e kl 1,5 18,50 10,00 150,00 100,00 268,50 262,50 2,29%
2e kl 1,5 18,50 10,00 150,00 84,00 252,50 247,50 2,02%
3e kl 1,5 18,50 10,00 150,00 84,00 252,50 247,50 2,02%
4e kl 1,5 18,50 10,00 150,00 84,00 252,50 247,50 2,02%
Recreant 1,5 18,50 10,00 150,00 44,00 212,50 206,50 2,91%
Jeugd 2x 3 18,50 10,00 240,00 60,00 15,00 318,50 311,50 2,25%
Jeugd 1,5 18,50 10,00 121,00 60,00 15,00 199,50 195,50 2,05%
Mini 1 18,50 10,00 71,00 30,00 15,00 119,50 116,50 2,58%
Mini 1,5 uur 1,5 18,50 10,00 106,00 30,00 15,00 154,50 150,50 2,66%
Mini 2 uur 2 18,50 10,00 140,00 30,00 15,00 188,50 184,50 2,17%
Extra trainen 1,5 uur 1,5 0,00 0,00 133,00 133,00 130,00 2,31%

Indien je in de loop van het seizoen lid wordt (november of later), het lidmaatschap tussen­tijds op­zegt of het lidmaatschap wijzigt van VB naar TB of VB/TB naar WB, dan dient er slechts een deel van de VB, TB en WB betaald te worden. De andere bedragen zijn altijd volledig Start jouw lidmaat­schap b.v. op 1 maart dan dien je van de ko­lommen VB, TB en WB maar het 4/10e deel te betalen. Voor een nieuw lid of voor een verhoging geldt wel een minimum bedrag van € 25,00.De kolom VB is altijd verschuldigd. Alleen nieuwe leden betalen eenmalig het IG. De TB is ver­schul­digd als je bij een team traint of wedstrijden speelt; dit bedrag is volledig verschuldigd ongeacht de daadwerkelijk gevolgde trainingen. De WB is verschuldigd in­dien je met wedstrijden meespeelt. De KB is verschuldigd voor alle jeugdspelers die meespelen met wedstrijden.

  • Indien de bepalingen in dit informatieblad niet overeenstemmen met het huishoudelijk regle­ment, dan gelden de bepalingen uit het huishoudelijk reglement. Dit is op verzoek in te zien bij de penningmeester, de ledenadministratie of één van de overige bestuursleden.