Functie Naam x
Voorzitter Renske
Secretaris Karin
Penningmeester/
ledenadministratie
Erik
Jeugd commissie Gerko
Technische commissie Anne
Wedstrijdzaken Hanneke
Intern Coördinator