Functie Naam
Voorzitter Renske Buring
Secretaris Karin Biemold
Penningmeester/
ledenadministratie
Erik Noppert
Jeugd commissie Gerko Kuil
Technische commissie Rinze Atsma
Wedstrijdzaken Hanneke Brouwer
Intern Coördinator Marjel Buiter

email : bestuur@onvolleybal.nl