Functie Naam Termijn Einddatum
huidige termijn
Voorzitter Lydia Terpstra 2e najaar 2021
Secretaris Karin Biemold 1e voorjaar 2023
Penningmeester/
ledenadministratie
Jan van der Wal 1e najaar 2020
Jeugd commissie Nicolette Kloosterman 2e voorjaar 2022
Technische commissie Rinze Atsma 1e najaar 2020
Wedstrijdzaken Hanneke Brouwer 1e najaar 2023
Intern Coördinator Marlies Ekens 2e najaar 2021

email : bestuur@onvolleybal.nl