Zoals je wellicht al gehoord hebt, is Freek tijdens het lustrum tot erelid benoemd. Wat we tijdens het lustrumfeest óók hebben aangekondigd: we zijn op zoek naar alle andere leden met de Freek Factor!

Daarom organiseren we binnenkort een grote vrijwilligerswervingsactie. Gelukkig beschikt ON al over een aanzienlijk aantal vrijwilligers. ONze vrijwilligers, het fundament van onze vereniging, zorgen ervoor dat we activiteiten betaalbaar kunnen aanbieden. Wij streven naar meer vrijwilligers, omdat vele handen licht werk maken. Met ieders hulp wordt de vereniging sterker en kunnen we nog meer leuke activiteiten organiseren! Zie de bijlage voor meer informatie.

Groeten,
Alien v/d Sluis en Nicolette Kloosterman, Vrijwilligerscommissie Oranje Nassau

Freek Factor 1 Freek Factor 2